Panaszkezelés

Panaszkezelés

I.       PANASZKEZELÉS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VENDÉG ESETÉN

1.1 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) rendelkezéseinek megfelelően, a fogyasztónak minősülő Vendég jogosult szóban, valamint írásban panaszt tenni és kérni panaszának kivizsgálását. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni,részére választ küldeni.

1.2 A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztónak minősülő Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vendégnek.

1.3 A Vendég az írásbeli panaszt az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: AppInGym Kft.
Székhely/levelezési cím: 1112 Budapest, Menyecske utca 37. 3. em. 22.
e-mail cím: info@appingym.hu

1.4 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

1.5 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a következőket: (i) a fogyasztó neve, lakcíme, (ii) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (iii) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (iv) a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, (v) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, (vi) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (vii) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

1.6 A fogyasztónak minősülő Vendég a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

1.7 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz a Szolgáltató szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásával kapcsolatos, az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott ügyekben. Fogyasztóvédelmi hatóságként a a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2/A.§-a szerinti illetékességű kormányhivatal jár el. A kormányhivatalok elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek.

1.8 A fogyasztónak minősülő Vendég panasza esetén lehetősége van az Fgytv. vonatkozó renelkezéseinek megfelelően békéltető testülethez fordulni. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztónak minősülő Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

1.9 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

1.10 A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

1.11 A békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezási cím: 6001 Kecskemét, Pf.228 Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Székhely: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, E-mail címbekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.I. em. 111. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Telefonszáma: (1) 488-2131 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-710, 500-74, E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Székhely: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105, E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: 20/373 2570, E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: 34/513-012, E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. Telefonszám: (32) 520-860 E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2., Telefonszáma: +36 1 792 7881, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Székhely: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (0036) 94 / 506-640, E-mail cím: vmkik@vmkik.hu,

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.) Telefonszáma: +36-88-814-121, +36-88-814-111 E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

PARKOLÁS

2 ÓRA INGYENES PARKOLÁST BIZTOSÍTUNK AZ AGORA MÉLYGARÁZSÁBAN.
A PARKOLÓJEGYET, KÉRJÜK, AZ APPINGYM RECEPCIÓJÁNÁL ÉRVÉNYESÍTSD!